Kontakt


Pisemnie na adres:

Rexo Radosław Gałuszka
ul. Gen. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała
(z dopiskiem Muvu.pl)

NIP: 937-25-68-612


Za pomocą poczty elektronicznej:

bok@rexo.com.pl